แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521001092
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 109/2521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ม.ค. 2521
วันที่เลิก วันที่ 29 เม.ย. 2565
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันที่ 8 ก.ย. 2565
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -16,716 บาท (-1.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายเบียร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลา ฟามิกเลีย อิมพอร์ท จำกัด

บอร์แวง เอเชี่ยน จำกัด

รัตนพาณิชย์

อันดับธุรกิจ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เครดิตทางการค้า บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

239/2 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

239/2 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้