แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KEERAPHAN TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560063443
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 เม.ย. 2560 (5 ปี 2 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

bkeeratithorn@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 66,821 บาท (6.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คุณตะวัน จำกัด

อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

กู๊ดมอร์นิ่ง แม่สอด

อันดับธุรกิจ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 521,782407,005212,718574,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,033145,04281,178196,042
กรุงเทพมหานคร 203,344146,88578,361222,990
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

306,942227,946124,061334,942
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1243,4021,7694,574

เครดิตทางการค้า บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 521,782407,005212,718574,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,033145,04281,178196,042
กรุงเทพมหานคร 203,344146,88578,361222,990
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

306,942227,946124,061334,942
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1243,4021,7694,574

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KEERAPHAN TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KEERAPHAN TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

98/15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

98/15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้