แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM INFINITE FOOD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562125373
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ค. 2562 (2 ปี 6 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0814495492
อีเมล info@siaminfinitefood.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,150,000
มูลค่าบริษัท 264,310 บาท (22.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

มันชีส์ โอเวน จำกัด

สยามฟู้ดส์โปรดักส์

สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 525,147396,261285,471529,753
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 69,96550,38340,09769,642
กรุงเทพมหานคร 204,413144,22690,530203,483
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

307,009222,565144,178305,363
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

501366295485

เครดิตทางการค้า บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 525,147396,261285,471529,753
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 69,96550,38340,09769,642
กรุงเทพมหานคร 204,413144,22690,530203,483
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

307,009222,565144,178305,363
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

501366295485

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM INFINITE FOOD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM INFINITE FOOD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

1674/48 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

1674/48 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้