แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CONNEX GLOBAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563149608
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ต.ค. 2563 (1 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

089-4544619
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

saadtiem@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 7,487,478 บาท (149.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ นายหน้าตัวแทน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จีโนมิกซ์ จำกัด

เอ็มไอเอสซี จำกัด

เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,101130,508150,795239,390
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,35745,28755,92281,411
กรุงเทพมหานคร 139,34751,23757,90499,168
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

214,99479,85191,339146,772
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8758459201,202

เครดิตทางการค้า บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,101130,508150,795239,390
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,35745,28755,92281,411
กรุงเทพมหานคร 139,34751,23757,90499,168
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

214,99479,85191,339146,772
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8758459201,202

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CONNEX GLOBAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CONNEX GLOBAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

6 ซอยรามคำแหง 19 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

6 ซอยรามคำแหง 19 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้