แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

ชื่อนิติบุคคล SAMKAOKAO TRADING&CONSULTING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0203554007500
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2554
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0884440977

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,923,855 บาท (192.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า นำเข้า และส่งออก สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คัดสรร เทรดดิ้ง จำกัด

บัลลาซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ดิวตี้ เดลล์ จำกัด

ดิ วัน แฟคตอรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAMKAOKAO TRADING&CONSULTING LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAMKAOKAO TRADING&CONSULTING LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

600-602 ถนนพิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเก้าเก้า เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

600-602 ถนนพิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้