แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TPN THRAPMANKHONG CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0255564001565
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ค. 2564 (0 ปี 11 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

085-1451691
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

kphuksachat@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ครีมบำรุงผิว โลชั่น

อันดับธุรกิจ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออก N/AN/AN/AN/A
ปราจีนบุรี N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออก N/AN/AN/AN/A
ปราจีนบุรี N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TPN THRAPMANKHONG CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TPN THRAPMANKHONG CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

869/224 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ที่อยู่ บริษัท ทีพีเอ็น ทรัพย์มั่นคง จำกัด

869/224 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้