Creden Data

บริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร

รู้ลึกคู่ค้า ตรวจสอบคู่แข่ง ตอบโจทย์การทำงานทุกธุรกิจอย่างครบครัน
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ง่าย ๆ เข้าดูได้ตลอด 24 ชม. สมัครเลยใช้งานฟรี!

คู่ค้าที่ทำธุรกิจด้วย ใช่ตัวจริงหรือไม่?

ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วยข้อมูลจาก Creden Data

เลือกพันธมิตรทางการค้าที่ใช่สำหรับทุกธุรกิจด้วยข้อมูลกว่า 1.7 ล้านบริษัททั่วประเทศ

จัดอันดับคู่ค้าที่น่าสนใจ ด้วยระบบจัดอันดับบริษัทในประเทศไทย

ประเมินเครดิตเทอม วิเคราะห์ความเสี่ยงลูกหนี้ทางการค้า

ค้นหาคู่ค้าหรือลูกค้าที่ใช่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เช็กข่าวผู้บริหารก่อนเริ่มทำธุรกิจด้วยข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้น

บริษัทเรายัง ทำกำไรได้อยู่ไหม?

ขายดี แต่เงินหาย ไปไหน? รีบเช็กก่อนหนี้ท่วม


ส่องกระจกวิเคราะห์งบการเงินบริษัทตัวเอง

หามูลค่าบริษัทผ่านมุมมองทางการเงิน

อย่าปล่อยให้เครดิตแย่ เพียงเพราะไม่สนใจงบการเงิน

ตรวจสอบมูลค่าลูกหนี้การค้า รีบเก็บเงินเพิ่มสภาพคล่อง

วางแผนบริษัท และขยายธุรกิจเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รู้เขา รู้เรา! ค้นหาอินไซต์ข้อมูลลูกค้าหรือคู่ค้าที่ใช่

คู่แข่ง หรือพันธมิตร? เช็กรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อหาคำตอบ

ธุรกิจคือสงคราม

ปรับแผนกลยุทธ์ให้นำหน้าคู่แข่ง 1 ก้าวเสมอ

เจาะงบการเงิน ส่องรายได้ กำไรขาดทุน และสินทรัพย์ของคู่แข่งอย่างทะลุปรุโปร่ง

วิเคราะห์คู่แข่งทั้งหมดในตลาด

Key Features

แสดงภาพรวมสถานะทางการเงิน

บอกแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท

ดูงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

แสดงข้อมูลธุรกิจย้อนหลังแบบเจาะลึก เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการร่วมทำธุรกิจ

ระบบจัดอันดับบริษัทในประเทศไทย

จัดอันดับบริษัทตามรายได้ งบกำไร-ขาดทุน สินทรัพย์รวม มูลค่าบริษัท

Ranking จัดอันดับคู่ค้าที่น่าสนใจ โดยแบ่งตามประเภทบริษัท หมวดธุรกิจภูมิภาค และจังหวัด

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่แข่ง

ตรวจสอบกรรมการและผู้ถือหุ้น

วิเคราะห์ข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้น

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทผ่านข้อมูลบอร์ดบริหาร

ดูความเชื่อมโยงของกรรมการและผู้ถือหุ้น

เช็กการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารภายในบริษัท

วงจรเงินสด TBS CCC Index

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง Creden Data กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตรวจสอบสถานะวงจรเงินสดทางการเงิน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถในการต่อรองของบริษัท

ตรวจสอบสภาพคล่อง ประเมินคู่ค้า และคู่แข่ง

วิเคราะห์เครดิตทางการค้า

ระบบคำนวณระยะเวลาและวงเงินที่เหมาะสม ที่ควรให้เครดิตกับบริษัทคู่ค้าโดยคำนวณจาก AI ของ Creden Data

วิเคราะห์ความเสี่ยงลูกหนี้ทางการค้าแต่ละราย จากความสามารถในการชำระหนี้

ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสีย หรือลูกค้าเบี้ยวในการชำระเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทผ่านข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ

ประเมินความเสี่ยงคู่ค้าก่อนตัดสินใจ

ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดูข้อมูลเชิงลึก อาทิ ข้อมูลเสนอราคา รายชื่อโครงการ ปีงบประมาณ วงเงินสัญญา

รีวิวการใช้งานระบบ Creden Data จากลูกค้า

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา Creden Data
ใส่ใจประสบการณ์ผู้ใช้งาน บริการความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษามั่นใจ เคียงคู่การตัดสินใจคุณ

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา Creden Data ใส่ใจประสบการณ์ผู้ใช้งาน บริการความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษามั่นใจ เคียงคู่การตัดสินใจคุณ

ผลตอบรับผู้ใช้งานบน Facebook

เวลามีคนติดต่อทำเว็บ ผมจะเข้า creden ก่อน ดูข้อมูลธุรกิจ คู่แข่ง ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องทำให้เห็น “ปัญหา” ของลูกค้า ก่อนที่ จะบรีฟส่วนบัญชีกับ PM ก็จะดูในแง่เครดิต เผื่อต้องเก็บมัดจำหรือปรับงวดการวางบิล

ใช้งานง่าย ใช้ดี ดูง่ายมาก

ใช้อยู่นะคะ นอกจากดาต้าแล้ว เว็บนำเสนอชุดข้อมูลได้สบายตา สวยงามด้วย

ใช้ประเมินก่อนการเจรจาเสมอครับ คุยกับคน 10 ล้าน กับ 100 ล้านไม่เหมือนกัน ต้องประเมินก่อน

ข้อมูลอัปเดตไวมาก ยื่นงบกลางปีไปแป๊บเดียว ก็ขึ้นในเว็บเลย

ดูบ่อยมาก วิเคราะห์การทำกำไรของบริษัทต่าง ๆ

ใช้ง่าย ช่วยตัดสินใจได้เลยครับ

ใช้บ่อยมาก เวลาดีล business ใช้ดูว่าคนที่เรา คุยด้วย คือ keyman ไหม มีอำนาจตัดสินใจไหม

ใช้บ่อยครับ ช่วยดูตัดสินใจแนวทางธุรกิจได้เลย

ชอบเข้าไปดูข้อมูล เวลาสอนจะบอกนักศึกษา เสมอ ๆ ว่า เวลาดูธุรกิจแข่งขันกัน ภายนอกจะดู เก่งกันหมด แต่ต้องมองลึกเข้าไป ตัวเลขจะฟ้อง ว่าของจริงหรือเปล่าครับ

ใช้ดูว่าบริษัทที่เราขายของให้ว่ายอดขายแต่ละปี เขาอยู่ระดับไหน

ดีมาก ๆ เลยค่ะ หน้าตาก็ใช้งานง่ายมาก ๆ แนะนำเพื่อนไปหลายคนแล้วค่ะ

ชอบครับ สะดวก ง่าย จบในที่เดียว ไม่ต้องเข้าหลายเว็บตั้งแต่รู้จักก็ใช้ตลอดเลย

เชื่อมต่อ API เพื่อนำข้อมูลจาก Creden Data

ไปแสดงในระบบของบริษัทและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

เชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูล Creden Data เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ตามหมวดหมู่ธุรกิจ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

รับทำ Solution ในการเปรียบเทียบข้อมูล

ประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้ระบบ Creden Data

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ช่วยให้นักธุรกิจอย่างคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ไม่พลาดทุกโอกาสในการขยายธุรกิจ

Data Update

บริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในรูปแบบ

ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

Data Present

นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เปรียบเทียบ Performance

เพื่อเทียบผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือคู่แข่ง

Data Insight

เพิ่มโอกาส และลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วยระบบแสดงข้อมูลย้อนหลัง และทิศทางของธุรกิจ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือบอร์ดบริหารเช็กได้ทันทีถือหุ้นบริษัทใดบ้าง

ข้อมูลครบถ้วน แม่นยำ เชื่อถือได้

วิเคราะห์ทุกบริษัทอย่างทะลุปรุโปร่งกับระบบจัดอันดับบริษัทในประเทศไทย

ชิงทำเลทองจากคู่แข่งตรวจสอบทุกสาขาได้ทันที

ใช้งานง่ายดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที

ระบบ 2 ภาษาไทยและอังกฤษ

Creden Data

เปิดโอกาสให้คุณทดลองใช้ทุกฟังก์ชันในแพลตฟอร์ม ฟรี!

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์

* เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

รับสิทธิ์ ทดลองใช้ !

มูลค่า 1,500 บาท

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ และนำเสนอแผนการตลาด มาตรการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต

ข้าพเจ้าต้องการสมัครรับข้อมูลข่าวสารจาก Creden Data

รูปแบบการใช้งาน

Point-Based

คิดเงินตามจำนวนบริษัทที่เข้าชม

ปลดล็อคฟีเจอร์เฉพาะที่ต้องการใช้

1 บัญชี : 1 ผู้ใช้งาน

เหมาะสำหรับดูข้อมูลเฉพาะเจาะจงบริษัท ใช้งานไม่เยอะ

Time-based

คิดเงินตามเวลาที่ใช้จริง

ปลดล็อคทุกฟีเจอร์

1 บัญชี : หลายผู้ใช้งาน

เหมาะกับผู้ใช้งานเป็นกลุ่มต้องการดูข้อมูลหลายบริษัทและใช้งานเป็นประจำ

ทำไมต้องครีเดน

เราเป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

สนใจติดต่อ

สมัครรับข้อมูลข่าวสารจาก Creden Data

ไม่พลาดทุกข้อมูลที่ช่วยให้ตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

ข้าพเจ้าต้องการสมัครรับข้อมูลข่าวสารจาก Creden Data