10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

กรีน อีสาน ฟู้ด จำกัด
กัญญามาศ ฟู้ดส์ จำกัด
กันตังซีฟู้ด จำกัด
กาญจนา ซีฟู้ดส์ จำกัด
กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
กูร์เมซเซ่ เวิลด์ จำกัด
ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
ควอลิตี้ ฟู้ด แพลนเน็ต จำกัด
ควีน มารีน โปรดักส์ จำกัด