10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

11 วงจร สตีมมิ่ง แอนด์ โพรเซสซิ่ง
3 แบร์ เอ็ม ยู เอส จำกัด
789 สมศรี จำกัด
กระบี่แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
กระเสียวพัฒนา
กฤษศิวาพร จำกัด
กอบชัยฟู้ดส์ จำกัด
กันตังซีไซด จำกัด
กันตังพันปีอุตสาหกรรมอาหารทะเล จำกัด
กันทิมา กรุ๊ป จำกัด