10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

168 โกลเด้น ฟรุ๊ตส์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
ก.ทวีสิน อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ก.อุดมพันธ์ ฟูดส์
กรีน ลีโอ จำกัด
กลิ่นไทย ฟูดส์
กวางฮัวเฮง
กาญจนบุรี ผลไม้กระป๋อง จำกัด
กาญจนบุรี อโล ฟู้ด แคนนิ่ง จำกัด
กาญจน์คอร์น จำกัด
กิจคารมณ์ จำกัด