10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

105ลี้
19 เฮลท์ตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
289 บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
4 เฮงดี ฟูดส์
กนกพร ฟรุ๊ตส์ จำกัด
กมลไท เกษตรภัณฑ์
กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
กรกนกภูแล
กระเทียมแปลงใหญ่นาปู่ป้อม
กรีน ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด