10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

7 เซนซ์โซลูชั่นส์ จำกัด
กชามาส ฟู้ดส์ จำกัด
กระโสมไอศครีม
กรีดี้ เก็กโก้ อิมพอร์ต จำกัด
กรีนวอลล์ นราธิวาส จำกัด
กรุงเทพ โอสครีม จำกัด
กรุงเทพแคน แอนด์ ไอซ์ จำกัด
กะทิสดไทย จำกัด
กันตวัฒน์ คราประยูร จำกัด
กัสโต้ ไอศกรีม