10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

360 เฮลท์ จำกัด
463 กรุ๊ป
4คูณ4 เทอมินอล จำกัด
51 เอ็กซ์พอร์ต
54 มงคลจักรวาล จำกัด
7นิวทริชั่น จำกัด
88อินฟินิต เทรดดิ้ง จำกัด
891 ซัพพลิเม้นส์ จำกัด
กร มาร์เก็ตติ้ง
กระจ่าง ฟูดส์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด