10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

2020 พลัส จำกัด
กระดุมทองเบเกอรี่ จำกัด
กรีน ซีเวลธ์ 5
กรีน ไทย (2019) จำกัด
การ์ลิคแบง
กุ้งทอง
กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
กู๊ดดี้ สวีท
ขนมขบคิดส์ จำกัด
ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด