10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

4 พีเพิล ฟูดส์ จำกัด
กาญจนา จ้อปู
กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
ก๋วยจั๊บญวณอุบล จำกัด
ขนมเปี๊ยเล่งเฮง
ข้าวดินดี จำกัด
คอนชั่น จำกัด
คูโบต้า โชเท็น จำกัด
จินหลง อินเตอร์ คอเปอเรชั่น จำกัด
ซี คอมพาส จำกัด