10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

69 บริวเวอรี่ จำกัด
กมลนัทธ์ เทรดดิ้ง จำกัด
กันตังมารีน ฟู้ด โปรดักส์
กาญจน์รฎา เฮลท์ จำกัด
กุลนภา ซีฟู้ด
ก่อการร้าน จำกัด
ครัวเจ๊ต้อย
ควิซีน โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
ควิซีเน็กส์ เอเชีย จำกัด
คอตต้อน แคนดี้ กรุ๊ป จำกัด