10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

กรีน เฮลท์ เคมิคอล จำกัด
กำตังค์ฟู้ด
กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จำกัด
กิจไพศาลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
กินดีอร่อยชัวร์ จำกัด
กุ๊กทอง
ครกยิ้ม ไทยฟู๊ด จำกัด
ครัวฐิติ
ครัวสยาม ฟู้ด
คุณนัด (2018)