10779 : การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กุนทน โกลบอล จำกัด
ก้อง สยาม เซ็นเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปาก จำกัด
คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
คานาอัน จำกัด
คิว.ฟู้ด จำกัด
คุณวรรณ์
จิ่วทงไบโอโลจีคัลโปรดักท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ช.ไพศาล ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
ชรัณรส ฟู้ดส์ จำกัด