10779 : การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

531 ฮันนี่บี จำกัด
กุนทน โกลบอล จำกัด
ก้อง สยาม เซ็นเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปาก จำกัด
คลังเคมีภัณฑ์ จำกัด
คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
คานาอัน จำกัด
คิงดิมิท ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
คิว.ฟู้ด จำกัด
คุณวรรณ์