10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

99 สแน็ค
ก.เบเกอรี่
ก.แก้วพาณิชย์
กรีน มายด์ โปรดักส์
กล้วยฉาบภูทอง
กิจถาวร ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
กินดี กรุ๊ป จำกัด
กูเท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กู๊ด คลาวด์ จำกัด
กู๊ดดี้ เวิลด์ จำกัด