10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

101กินดี
101ผลไม้สด จำกัด
109 โฮม
113 กูร์เมต์ เฮ้าส์ จำกัด
115 พาณิชยกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
123ฉลาม จำกัด
159 บังเกิดทรัพย์ จำกัด
168 อนันต์ทรัพย์ จำกัด
168 ออลล์ โปรเกรส จำกัด
211 ดีกรี จำกัด