10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

101กินดี
101ผลไม้สด จำกัด
109 โฮม
113 กูร์เมต์ เฮ้าส์ จำกัด
115 พาณิชยกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
123ฉลาม จำกัด
159 บังเกิดทรัพย์ จำกัด
168 อนันต์ทรัพย์ จำกัด
168 ออลล์ โปรเกรส จำกัด
24 ฟู้ด แอนด์ ดริ้งก์ จำกัด