10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

101ผลไม้สด จำกัด
113 กูร์เมต์ เฮ้าส์ จำกัด
115 พาณิชยกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
123ฉลาม จำกัด
159 บังเกิดทรัพย์ จำกัด
168 อนันต์ทรัพย์ จำกัด
211 ดีกรี จำกัด
24 ฟู้ด แอนด์ ดริ้งก์ จำกัด
2เค เบฟเวอเรจ จำกัด
3 เศรษฐีนี จำกัด