11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

116 พิกเจอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2 เค ฟูดส์ จำกัด
315 เทรดดิ้ง จำกัด
74 เทรดดิ้ง จำกัด
ก.แก้ว ซัพพลาย
กระดิ่งทอง จำกัด
กรีนฟาร์มโปรดักส์ (ช.กังวาน) จำกัด
กรีนสปอต จำกัด
กรีนโปรดักส์ แอนด์ โซฟา
กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด