13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

255 การปัก จำกัด
3 เอส.คาร์เปทส์ จำกัด
399 ผ้าวน
88แมส โซลูชั่น จำกัด
899 ผ้าม่าน
9 ดี โปรดักท์ จำกัด
988 ผ้าม่านบางพลี จำกัด
กนกภรณ์พานิช
กระดาษเช็ดหน้าไทย จำกัด
กระสอบขอนแก่น จำกัด