14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

1 2 4
10 ฟิงเกอร์
108 ยูนิฟอร์ม จำกัด
11 ดี เซ็นเตอร์
11 แอพพาเรล
1112 ยูนิฟอร์ม จำกัด
12 แอพพาเรล
2000 การ์เม้นท์
2020 การ์เม้นท์ จำกัด
3เอฟ โซเชียล เน็ตเวิร์ค จำกัด