15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

108 กระเป๋า จำกัด
168 ซัพพลาย จำกัด
222 ฟุตแวร์
28 โปรดักซ์ จำกัด
29 พรีเมี่ยม จำกัด
4 เอ็ม ดีไซเนอร์
7 เมษา จำกัด
747 สเตชั่น จำกัด
กนก มาเก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
กรจักรวาล จำกัด