17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

13357 จำกัด
3 ดี แพลนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5ที อินเตอร์เทรด จำกัด
79 สติกเกอร์
กมลกิจ การพิมพ์ จำกัด
กมลอาร์ท จำกัด
กระดาษซาโตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
กระดาษนครหลวง จำกัด
กระดาษสยาม จำกัด
กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)