17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
555 เปเปอร์พลัส จำกัด
8เอ แบรนด์ไอเดนติจี้แอนด์คอนเซ้าท์แท้น จำกัด
กระบี่ไทย ไชโย จำกัด
กรีนฟร้อกมาร์เก็ตติ้งเอเชีย จำกัด
กรุงเทพไวท์บอร์ด จำกัด
กฤษฎา เปเปอร์
กัญฑ์ริชมายด์ จำกัด
กัวเซ่งเฮงจั่นเครื่องเขียน