20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1217 คอสเมติค โซลูชั่น
1818 เทรดดิ้ง จำกัด
19 มังกรไก่
1932 แฮปปี้แอนด์ไลฟ์ 11 จำกัด
23โมเฮ้าส์แอนด์ดีไซน์ จำกัด
24 คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
24คอสเมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 มันนี ทรีส์ จำกัด
420 โซลูชั่น จำกัด
456 รุ่งโรจน์ ทวีทรัพย์ จำกัด