20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1818 เทรดดิ้ง จำกัด
19 มังกรไก่
1932 แฮปปี้แอนด์ไลฟ์ 11 จำกัด
2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) จำกัด
24 คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3ซี เบบี้ จำกัด
3ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 มันนี ทรีส์ จำกัด
5 พร จำกัด
59 เฮลท์ แคร์ จำกัด