21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

108 สปา เฮิร์บ
118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด
12พลัสเฮิร์บ จำกัด
1891 ช้อนเงินโอสถ
2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร์) จำกัด
3 ออลไอออน จำกัด
456 เฮลท์แคร์ จำกัด
5 พระเจดีย์โอสถ (ประเทศไทย) จำกัด
5 เอ็ม จำกัด
กระถินพิมาน เภสัชอุตสาหกรรม จำกัด