21002 : การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

1 กรีนนิ่งฟาร์ม จำกัด
108 โอสถ จำกัด
168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด
168 ทายาไทย จำกัด
420 เมดิคอล จำกัด
420ชลบุรี จำกัด
4747 จำกัด
5 พระเจดีย์โอสถ จำกัด
5468เทรดดิ้ง
56 สวนสุดดี จำกัด