22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด
คอสโม พลาสติก คอนเทนเนอร์
คุ้มเค้าแมว จำกัด
จัสท์ คิทเช่นแวร์ จำกัด
จาวา พลาสติก จำกัด
จีโอ โกลบอล ไพรซ์ จำกัด
ฉินเต็ดยุก จำกัด
ชีวามาลา จำกัด
ซี.เค.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซีซี กลาส คอร์ป จำกัด