22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด
คอสโม พลาสติก คอนเทนเนอร์
คุ้มเค้าแมว จำกัด
จะหลงรักษ์
จัสท์ คิทเช่นแวร์ จำกัด
จิงตง กรุ๊ป จำกัด
ฉินเต็ดยุก จำกัด
ชีวามาลา จำกัด
ซี อี โอ พลาสติก จำกัด
ซี.เค.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด