23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

กระจกช่อแก้ว กลาสเฮาส์ จำกัด
กระจกนิรภัยแสตนดาร์ด จำกัด
กระจกเคต้า จำกัด
กระเรียนคู่ (ซวงเฮอะ) เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด
กรีนเทเบิ้ลแวร์ จำกัด
กรุงเทพกระจกเทียม จำกัด
กลาสโปร จำกัด
กิจสินทองไท จำกัด
ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด