24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

106 เสรีวรรณ (1999)
168 โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
24 เมทัล จำกัด
29กุมภา อลูมิกลาส จำกัด
3เอ แสนตุ้ง เมทัลชีท จำกัด
4จี เมทอล โปรดักซ์ จำกัด
5 เค แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
63 ทรัส แอนด์ สตีล จำกัด
999 สุวรรณภูมิการช่าง