25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

กชมน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กรีน คิชเชน จำกัด
กฤษกรสแตนเลส จำกัด
กลาสโก้ สตีล จำกัด
กลุ่มเศรษฐกิจ จำกัด
กล้วยน้ำไทสเตนเลส จำกัด
กวงแสง
กาโล เทคโนโลยี่ จำกัด
กิจสินธุ์ มั่นคง จำกัด
กิจสินธุ์สมบูรณ์ จำกัด