27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

107 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3ทีที จำกัด
ก.โชติอนันต์
กนกการช่าง
กรณ์ชพัฒน์ ซาวด์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
กรีน พาวเวอร์ อิมพอร์ท
กรีน พิก จำกัด
กรีนเซฟ 2020 จำกัด
กรุงเทพค้าส่ง อะไหล่แอร์ จำกัด
กรุงเทพสรรพกิจและกฎหมาย จำกัด