28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

ก๊อกสยาม
คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
คูณทรัพย์ อนันต์ จำกัด
ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ฐิติชาญา ทูลลิ่ง ซัพพลาย
ณรงค์โลหะกิจ
ดีพีเอแอล จำกัด
ด๊อกเตอร์ ฟอเซ็ท จำกัด
ถงชิง เมทัล อินดัสเตรียล จำกัด