28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กาแลคซี่ วาล์วส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก๊อกสยาม
คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
คูณทรัพย์ อนันต์ จำกัด
จงเหอ เจเนอรัล แมชชีนเนอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซีเอ็มซี โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
ฐิติชาญา ทูลลิ่ง ซัพพลาย
ณรงค์โลหะกิจ