28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กว่างโบ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กาแลคซี่ วาล์วส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก๊อกสยาม
คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
คูณทรัพย์ อนันต์ จำกัด
จงเหอ เจเนอรัล แมชชีนเนอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จูฟาน (ไทยแลนด์) จำกัด
ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซีเอ็มซี โฮม (ประเทศไทย) จำกัด