30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์

 ทีเอ็นเค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรกฤต เอ็นจิเนียริ่ง
กรีนเพาเวอร์ไทย จำกัด
กรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด
กฤษณะ ไดแอนด์คาสติ้ง จำกัด
กฤษณ์รุ่งเรืองโลหะ
กอล์ฟ เรซซิ่ง จำกัด
คิดกัน จำกัด
คีตะว่า (ไทยแลนด์)
จตุพล เรสซิ่ง จำกัด