31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

1 4 5 6 อินทีเรียร์ ดีไซน์
1 ดีไซน์วัน
103 เดคอเรชั่น
103 เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อินทีเรีย ดีไซด์
103 แฟคทอรี่
106 เฟอร์นิเจอร์
109 ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
128 กรุ๊ป จำกัด
1977 มาสเตอร์ ออฟ ลองไอส์แลนด์ จำกัด
2001 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด