32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

345 เมดิคอล จำกัด
3พีเอช อุปกรณ์การแพทย์
59 เซอร์วิส จำกัด
6พี แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด
786 เมดิคอล เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
กนกไทย กรุ๊ป จำกัด
กราวิตี้ เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
กรีน กูร์เมต์ จำกัด
กรีน โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด