32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

345 เมดิคอล จำกัด
3พีเอช อุปกรณ์การแพทย์
3เอ็ม เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 เมดิคอล จำกัด
59 เซอร์วิส จำกัด
786 เมดิคอล เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
กนกไทย กรุ๊ป จำกัด
กราวิตี้ เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
กราวิตี้กู๊ด จำกัด
กรีน กูร์เมต์ จำกัด