42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

1 พฤศจิกา (1995)
108 ช.ก่อสร้าง
109 วิศวกรรมและบริการ
12 มีนา
122 เอนจิเนีย จำกัด
123 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
13 รักษ์จินดา อาร์ทสตีล จำกัด
14 มกรา ก่อสร้าง
145 การโยธา
158