42909 : การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

101.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น
111 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1197 คอนสทรัคชั่น
2004 ชญานันท์พาณิชย์
207 ดีไซน์
3 ดี ออแกไนซ์เซอร์
36 ฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไปป์ จำกัด
3ส ทรัพย์เจริญ จำกัด
3เอ็ม เพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น เวิร์ค จำกัด
500 ไมล์ จำกัด