43299 : การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

043 อาคิเทค
100 พ้อยท์
103 คอมมูนิเคชั่น
105 จำกัด
12A
168 บิวดิ้ง จำกัด
168 ปัญญาพัฒนา จำกัด
168 วอเตอร์ทรีท จำกัด
181 จำกัด
1997 ก่อสร้าง