45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

100 ตัน จำกัด
103 ออโตไทร์
106 ออโต้พาร์ท จำกัด
12 เทรดดิ้ง จำกัด
1201 คอลเลคชั่น การาจ จำกัด
18 อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
199 อีเลคโทรนิคส์ จำกัด
2008 เทรดดิ้ง จำกัด
222 ออโต้พาร์ท
25บอกซ์