46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

168 อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรุ้ต (ประเทศไทย) จำกัด
168 เอเจนซี่ จำกัด
1688โปรดักท์โกลบอล จำกัด
2137 ซัพพลาย จำกัด
24 อินเตอร์เนชั่นแนล บาย ภูดารา จำกัด
24 แฮปปี้เนส จำกัด
27 ยอดข้าว จำกัด
282 โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
2เอ็นเอฟ ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
39 ดีกรีส เซาท์ จำกัด