46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

10 พลัส 1 กรุ๊ป จำกัด
1000 ไมล์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
101 ลาบอราทอรี่ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
106 จำกัด
108 สุรินทร์การเกษตร
115สนธยาลานเกษตร
118 กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้
118 ทริปเปิ้ล พี จำกัด
118 แบรนด์
12 ราศี การเกษตร