46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

10 พลัส 1 กรุ๊ป จำกัด
1000 ไมล์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
101 ลาบอราทอรี่ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
106 จำกัด
108 สุรินทร์การเกษตร
108 ออโต ทรานสปอร์ต จำกัด
108อะเมซี่ จำกัด
115สนธยาลานเกษตร
118 ทริปเปิ้ล พี จำกัด
118 แบรนด์