46313 : การขายส่งผักและผลไม้

(ฒ) ประยูรการค้า
1 สยามฟรุท
1 เฟรซ ฮาเว็สท จำกัด
1009 อินเตอร์เทรด
101 มินิมาร์ท
123 พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต จำกัด
1900 เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ซีกี้โต๊ะอ๊วก อิม-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
333 ฟรุท เวเจทเตเบิ้ล
5 เค เอ็กซ์พอร์ทติ้ง