46313 : การขายส่งผักและผลไม้

(ฒ) ประยูรการค้า
1 สยามฟรุท
1 เฟรซ ฮาเว็สท จำกัด
101 มินิมาร์ท
108 ฟรุ๊ตส์ จำกัด
123 พรีเมี่ยม ฟรุ๊ต จำกัด
125บ้านเฮา จำกัด
168 จำกัด
18 ตังเฮง จำกัด
1900 เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด