46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

3 ซี คอมโมดิตี้ส์ คอนโซลิเดทเตด จำกัด
3โลตัส ออฟ เอเชีย จำกัด
4 เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
83 24 อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
888 ธุรกิจการเกษตร
995 พาณิชย์
999 เจพีแอล จำกัด
ก.กิจชัย
ก.กิจไพศาล
ก.นครฟาร์ม